Αποστολή Αίτησης Ενδιαφέροντος Θέσης Εργασίας

Παρακάτω συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνία σας, τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν την θέση εργασίας της επιλογής σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις εργασίας μπορείτε να επιστεφτείτε τον σύνδεσμο.

Πολιτική Απορρήτου Βιογραφικών

Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμο σας
Πληκτρολογήστε το e-mail επικοινωνίας σας
Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας
Drag and drop files here or Browse
Ανεβάστε το Βιογράφικό σας καθώς και την συστατική επιστολή σε περίπτωση που την έχετε διαθέσιμη.
Η εταιρία, δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω Έντυπου Βιογραφικού Σημειώματος, Οπτικοακουστικού βιογραφικού Σημειώματος (Video CV), Οπτικοακουστικής Παρουσίασης Προφίλ Υποψηφίου (Video Career Profile) κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων. Η εταιρία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.
Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε σύμφωνα με τις οδηγίες τα ζητούμενα
Get in touch for your own Projects
Contact Privacy Policy
banner grbanner en psifiakos metasximatismos