Προφίλ Εταιρίας

Λίγα λόγια αναφορικά με εμάς

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την έκδοση λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού συστημάτων και την διάθεση αυτών μέσω διαδικτύου, στις υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής. Απευθύνεται

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν προσιτές λύσεις λογισμικού με σκοπό τη διατήρηση της βιωσιμότητας τους, αλλά και την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Οι αξίες μας είναι:

Δέσμευση και Αποτελεσματικότητα

Image

Καινοτομία

Image

Ευελιξία

Image

Αξιοπιστία

Image

Αμεσότητα

Image

Σκοπός

Στην DPLAN οραματιζόμαστε την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και την παροχή υψηλής ποιότητας τεχνολογικών λύσεων για τους πελάτες μας. Σκοπός μας η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή των δεδομένων του μέλλοντος.

Επενδύουμε στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας ως βάση της δυναμικής της εταιρίας. Οι άνθρωποι της DPLAN είναι προσανατολισμένοι στην εξεύρεση καινοτόμων και ευέλικτων τεχνολογικών λύσεων.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της DPLAN απαρτίζεται από στελέχη απόλυτης εξειδίκευσης, με γνώσεις και σπουδές στο χώρο της πληροφορικής.

Όλα τα στελέχη διαθέτουν πτυχίο Ανώτερων και Ανώτατων σχολών, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές.

Ελάτε σε επαφή για τα δικά σας Project
Επικοινωνία Πολιτική Απορρήτου
banner grbanner en psifiakos metasximatismos