Εφαρμογή CV Evaluate - Εύρεση, αξιολόγηση προσωπικού

Η εφαρμογή είναι ένα εργαλείο εύρεσης υποψήφιων και δίνει την δυνατότητα σε κάθε εταιρεία ή οργανισμό να βρεί με εύκολο και γρήγορο τρόπο τα στελέχη τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές για μία θέση εργασίας.

Παρέχει σε κάθε εργοδότη τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου κατά την διαδικασία αναζήτησης νέων στελεχών.

Συγκεκριμένα, αντί ο κάθε εργοδότης να πρέπει να διαβάσει δεκάδες ή μερικές φορές και εκατοντάδες βιογραφικά μπορεί χορηγώντας ένα κωδικό εισαγωγής για την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μία αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής στον χώρο σας ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην φόρμα επικοινωνίας.

Get in touch for your own Projects
Contact Privacy Policy
banner grbanner en psifiakos metasximatismos