Εφαρμογές BackOffice καθώς και Customer Exprience

Η εταιρεία επενδύει στην παραγωγή εφαρμογών διαχειριστικών εφαρμογών Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και τήρησης Διαδικασιών. 

Η εταιρεία αντιλαμβανόμενη την συνεχή αύξηση των ρυθμών εργασίας και με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των εργασιών και την αυτοματοποιημένη έκδοση αποτελεσμάτων, μελέτησε και ανέπτυξε καινοτόμες εφαρμογές Bussiness Inteligence για την εξοικονόμηση χρόνου εργασιάς και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Συγκεκριμενα αναπτύχθηκαν εφαρμογές οι οποίες βοηθουν τον προιστάμενο στην καλύτερη διαχείριση του προσωπικού καθώς και στην ανάθεση εργασιών με προβολή σε πραγματικό χρόνου του ποσοστού ολοκλήρωσης. Εφαρμογή αξιολόγηση προσωπικού και εύρεσης σύγκρουσης ρόλων ή αρμοδιοτήτων. Εφαρμογή αξιολόγησης βιογραφικών υποψήφιων σχετικά με διαθέσιμες θέσεις εργασίας

 

Όλα τα ανωτέρω λογισμικά προσφέρουν την ψηφιοποίηση διαδικασιών καθώς και την ομαλότητα λειτουργίας ακόμα και σε περιβάλλον απομακρυσμένης εργασίας. Αυτά έχουν ως σκοπό την χορήγηση σημαντικών εργαλείων για την Διαχείριση της εταιρείας ή του οργανισμού ακόμα και σε περιβάλλον εξαποστάσεως εργασίας όπως συμβαίνει την τρέχουσα χρονική περίοδο λόγω του Lock Down του COVID19.

Ελάτε σε επαφή για τα δικά σας Project
Επικοινωνία Πολιτική Απορρήτου
banner grbanner en psifiakos metasximatismos