Μόνο το 28% των εταιριών παγκοσμίως συμμορφώνεται με τον GDPR

 

Έως τον Ιούνιο 2019 μόνο το 28% των εταιριών παγκοσμίως κατάφερε να εναρμονιστεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, με τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και τον τραπεζικό τομέα να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης (81% και 79% αντίστοιχα).

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί των ΗΠΑ εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμόρφωσης (35%) με τους κανονισμούς του GDPR, ενώ ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία με ποσοστό 33% έκαστη, η Ολλανδία 31%, η Γαλλία 28%, η Ιταλία και η Ισπανία 21% και η Σουηδία με ποσοστό συμμόρφωσης 18%.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά την προσπάθεια τους να εναρμονισθούν με τον Κανονισμό; Σύμφωνα με την έρευνα

  • Το 38% των ερωτηθέντων αναφέρουν, την δυσκολία των παλαιοτέρων συστημάτων της πληροφορικής να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσει του GDPR,
  • Για το 36% οι απαιτήσεις του Κανονισμού είναι πολύπλοκες, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για την υλοποίηση τους και τέλος
  • Το 33% αναφέρει ότι, το κόστος για την επίτευξη ευθυγράμμισης με το GDPR είναι υψηλό.

Σημαντικά οφέλη από την εναρμόνιση με τον GDPR

Το 92% των επιχειρήσεων που πέτυχαν την συμμόρφωση αναφέρουν ότι, η εφαρμογή του Κανονισμού αποτέλεσε πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αποκόμισαν σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα (συγκριτικά με τους οργανισμούς που υστερούν σε συμμόρφωση). Συγκεκριμένα εμφάνισαν θετική επίδραση σε ποσοστό:

  • 82% ως προς την αξιολόγηση τους από τους καταναλωτές, 
  • 84%, ως προς την εμπιστοσύνη των πελατών, 
  • 76% θετικό αντίκτυπο ως προς έσοδα, 
  • 79% θετική επίδραση στο ηθικό των εργαζομένων και
  • 81% στην εικόνα και φήμη του brand. 

Υπάρχουν όμως και τα κρυφά πλεονεκτήματα που αναφέρονται στην έρευνα: Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των συμμορφούμενων οργανισμών πέτυχαν οφέλη σε δεύτερο επίπεδο:

•  87% βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων,
•  91 Βελτίωση στις πρακτικές στον κυβερνοχώρο και
•  89% βελτίωση στην οργανωτική αλλαγή και τον μετασχηματισμό.

Πηγή: Έρευνα capgemini

 

Ελάτε σε επαφή για τα δικά σας Project
Επικοινωνία Πολιτική Απορρήτου
banner grbanner en psifiakos metasximatismos