Εφαρμογή αρμοδιοτήτων βάση ερωτηματολογίων

Η εφαρμογή έχει ως σκοπό την χρήση ερωτηματολογίων αξιολόγησης για να μπορέσουν να ανιχνευθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις ρόλων/καθηκόντων στο οργανόγραμμα της εταιρείας.

Ποιο αναλυτικά η εφαρμογή παρέχει δύο σκέλη:

  • Αξιολόγηση συμπεριφοράς ατόμου βάση ερωτηματολογίου που θα συμπληρώνεται από κάθε εγγεγραμμένο χρήστη της εφαρμογής.
  • Σύγκριση των διαφόρων τύπων συμπεριφοράς που θα προκύπτουν από ερωτηματολόγια και θα εντάσσονται σε ένα οργανόγραμμα, δίνοντας αφ΄ ενός το κοινωνιόγραμμα της εταιρίας, αφ΄ ετέρου τις συγκρούσεις που είναι πιθανόν να παρουσιασθούν βάση των τύπων συμπεριφοράς.

Η αξιολόγησης της συμπεριφοράς του κάθε εργαζόμενου δίνει στην διοίκηση ή στην διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων ένα κείμενο τάσεων συμπεριφοράς σε συνδυασμό με γραφήματα καθώς και πίνακα με ποιους χαρακτήρες ταιριάζει ή με ποιους μπορεί να συγκρούεται ο εργαζόμενος.

Τέλος από το οργανόγραμμα μπορεί να προκύπτει η περιγραφή των καθηκόντων της θέσης εργασίας του κάθε στελέχους όπου θα εμφανίζονται οι συγκρούσεις ή οι τάσεις αντιπαράθεσης.

Ελάτε σε επαφή για τα δικά σας Project
Επικοινωνία Πολιτική Απορρήτου
banner grbanner en psifiakos metasximatismos